Sundhedsrådgivning og dyrevlfærd

Rådgivningsaftaler

Hos Vestjyske Dyrlæger skræddersyr vi en rådgivningsaftale til din besætning efter bekendtgørelsen om Sundhedsrådgivning.

Alle besætninger med mere end 100køer eller mere end 200 ungdyr (tyre under 2½ år eller kvier, der ikke har kælvet). skal have en rådgivningsaftale. Som minimum skal besætningen have en basisaftale med 2 årlige besøg. Langt de fleste besætninger har i dag en tilvalgsaftale med et eller flere moduler, som passer til behovet for landmands behandlinger, behov for sparring med dyrlægen, undervisning af personalet, opfølgning på handlingsplaner eller fælles gårdråd med en anden konsulent.

Vi bestræber os på, at alle besætninger har tilknyttet 2 dyrlæger, så der er altid er en fast vikar til rådighed ved ferier, sygdom og barsler.

Velfærdsbesøg – dyrevelfærd i øjenhøjde

Hver 6. måned skal rådgivningsbesøget fokusere på målrettet dyrevelfærd. Det mener vi, foregår bedst igennem dialog i stalden og ved at se på netop dine køer. Vi tager udgangspunkt i Dyrlæger & Ko’s velfærdsrapport med scoring af mindst 25 køer for udvalgte velfærdsparametre herunder – almen befindende, huld, trykninger og skader, haltheder og hygiejne. Egenkontrolprogrammet som vi tidligere auditerede på årsbasis lægges ind under velfærdsbesøget.
Handlingsplanerne på velfærdsområdet lægges nu ind i VetReg Fødevarestyrelsens besætningsregister, som en del af dyrevelfærdsmærket. Et stærkt signal, vi sammen skal sende til de danske forbrugere.

window.onload = function() { document.getElementById(\'copyright\').innerHTML = \'Designed by Surftown\'; }