Velfærd hos mink

Det Veterinære Sundhedsråd har udtalt sig om skader på mink

16. marts 2012 har det Veterinære Sundhedsråd udtalt sig om produktionen af mink i Danmark efter en række tv-udsendelser og kontrolsager. Rådet opfordrer til:

  • At dyrenes huld vurderes ugentligt i vintermånederne, så dødsfald undgås.
  • At fødende tæver tilses hyppigt og om nødvendigt ydes fødselshjælp eller tæven aflives, hvis hvalpene er kilet fast i fødselsvejen.
  • At hvalpe med manglende lemmer aflives.
  • At mink med bidsår isoleres og behandles (sårene renses og minken gives evt. antibiotika ), til den kan sættes sammen med andre mink igen.
  • At der oprettes sygeafdelinger, hvor behandlingskrævende mink kan isoleres fra de øvrige dyr og holdes under opsyn.

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Det Veterinære Sundhedsråd – mink.

window.onload = function() { document.getElementById(\'copyright\').innerHTML = \'Designed by Surftown\'; }