Neutralisation

Katte

Kattes stærke kønsdrift kan skabe problemer for ejere og naboer i form af strint, højlydt mjav og uønskede killinger. Desuden kan den udgøre en sundhedsrisiko for katten selv, hvis de taber et slagsmål eller smittes med en livstruende infektion som bl.a. FIV (katte-AIDS).

Hankatte

​Kønsmodne og intakte hankatte kan i frustration blive aggressive overfor ejere og inventar, hvis de ikke får lov til at komme ud. De vil mjave kraftigt og vedvarende, strinte (ude og inde), strejfe bort i flere dage og indlade sig på slagsmål med andre hankatte.

Hvis hankatten ikke skal bruges til avl, kan man med fordel få den kastreret og dermed mindske risikoen for adfærdsproblemer. Ved kastration forsvinder forplantningsevnen, og dermed også kønsdriften og de førnævnte ulemper, der er forbundet med denne.

Operationen kan foretages på katte i alle aldre, men det anbefales at få katten kastreret tidligt, for at opnå flest mulige af de gavnlige effekter og undgå ulemperne. Hankatte bliver kønsmodne omkring 5-10 måneders alderen. Det er race- og årstidsafhængig.

Vores generelle vejledning er, at katten kan kastreres, når den har opnået en vægt på 2 kg.

Hankatte kastreres ved, at begge testikler fjernes gennem et snit i huden på pungen. Da snittet heler hurtigt igen af sig selv, lukkes det ikke igen med sting. Operationen foregår under fuld bedøvelse, og katten behandles med smertestillende og antibiotika inden opvågning.

​Det er ofte ikke nødvendigt at sende antibiotika og smertestillende med hjem til hankattene, men dette er altid en vurdering fra patient til patient.

Det anbefales at holde katten inden døre, til den er kommet helt til hægterne igen, da de er ofte trætte et døgns tid efter operationen pga. af bedøvelsen.

Hunkat

Hunkatte bliver kønsmodne omkring 5-10 måneders alderen, tidspunktet er race- og årstidsafhængigt. Løbetidsperioden for katte er meget lysafhængig, og starter typisk i januar-februar og slutter i september-oktober. Katte, der holdes inde, kan komme i løbetid året rundt pga. kunstig lyspåvirkning.

​I denne periode kommer katten i løbetid gentagende gange med 2-3 ugers mellemrum, hvor hver løbetid varer 2-12 dage. Katten kan derfor nå at få flere 2-3 kuld killinger per år. Hunkattes løbetid kommer til udtryk vedøget uro, at katten jamrer sig, bliver meget kælen, ruller sig og holder halen til side.

Løbetid kan undgås ved enten sterilisation eller brug af p-piller

Sterilisation

Sterilisationen kan foretages i alle aldre, men det anbefales at denne foretages tidligt – helst før eller omkring første løbetid. Vores generelle vejledning er, at katten kan steriliseres, når den har opnået en vægt på 2 kg.

Ved sterilisationen fjernes begge æggestokke og evt. livmoderen gennem et lille snit (2-5 cm) i bugvæggen. Snittet syes efterfølgende i 2-3 lag. Huden syes ofte med indvendige sting, da dette ofte er mindre generende for katten, og der er således ingen sting, der skal fjernes. I nogle tilfælde syes huden dog med udvendige sting, der bør fjernes igen efter 10-14 dage.

​Operationen foregår i fuld bedøvelse, og katten får antibiotika og smertestillende medicin før opvågning. Vi sender ofte antibiotika og smertestillende med hjem til hunkattene, men dette er altid en vurdering fra patient til patient.


​Katten bør holdes inde til den er kommet helt til hægterne igen. De er ofte trætte et døgns tid efter operationen pga. bedøvelsen, men de kommer sig hurtigt.

P-piller

Løbetid og drægtighed kan undgås ved ugentligt at give katten p-piller, der ordineres af dyrlægen. P-piller tåles ikke lige godt af alle katte, og der kan ses adfærdsændringer. Der kan desuden ses en række bivirkninger, såsom livstruende sygelige tilstande i livmoder, æggestokke og mælkekirtler.

Vi anbefaler generelt sterilisation af hunkatte frem for at give dem p-piller.

Ulemper ved neutralisation af han- og hunkat​

​Generelt set er der kun få bivirkninger ved en neutralisation. Den væsentligste er en øget tendens til overvægt. Dette skyldes, at kattens energibehov efter neutralisation falder til ca. 80 % af det oprindelige, idet kønsdriften ikke længere skal opretholdes. Dette kan dog nemt forebygges ved at katten ikke fodres ad libitum, men i stedet får en afmålt portion foder serveret dagligt, evt. fordelt over flere måltider.

En anden bivirkning ved kastration af hankatte er, at disse har en større risiko for udvikling af urinvejskrystaller og -sten med blokering af urinrøret til følge. Disse krystaller og sten udvikles i blæren, hvis bl.a. pH-værdien i urinen er for høj eller lav. Der findes imidlertid specialfoder beregnet til kastrerede hankatte, der sikrer en optimal pH-værdi i blæren, så udfældning af krystaller og sten forebygges.

Der findes flere fodertyper på markedet, som møder de krav og behov en neutraliseret kat har til sit foder. Vi forhandler foder målrettet til neutraliserede katte fra Royal Canine, Specific og Hill’s Scienceplan og vores personale er altid klar til at rådgive og vejlede om det rette valg af foder.​

Hunde

Hanhund

Hanhundens kønsdrift er ikke altid foreneligt med livet som kæledyr. Nogle hanhunde har en meget stærk instinktiv dominerende adfærd. Hanhundens instinktive forsøg på at blive flokleder, betragtes ofte som aggressiv adfærd, og kan føre til slagsmål med bidskader. Hvis hanhunden ikke skal bruges til avl, så kan en kastration mindske risikoen for adfærdsproblemer.

​En kastreret hanhund har ofte nemmere ved at tilpasse sig livet som kæledyr. Kastration anbefales også ved for eksempel kryptorkisme. Det er en arvelig tilstand, hvor én eller begge testikler ikke er kommet ned på plads i pungen, men forbliver i lyskekanalen eller bughulen. Tilstanden giver en øget risiko for testikelkræft.

Kastration kan foretages på hanhunde i alle aldre, men det anbefales at den foretages, når hanhunden er fuldt udvokset.

En almindelig kastrationen foretages ved, at begge testikler fjernes gennem et lille snit foran pungen. Snittet lukkes igen med sting i 2 lag. Huden sys ofte med indvendige sting, da dette ofte er mindre generende for hunden, og der er ingen sting, der skal fjernes igen. Operationen foregår i fuld bedøvelse, og hunden får antibiotika og smertestillende medicin før opvågning.

Hanhunden er fertil i optil 30 dage efter en kastration, og kan i denne periode fortsat parre en tæve med drægtighed til følge.

Hunhund

​En sterilisation af hunhunden forhindrer hende i at komme i løbetid, få hvalpe samt blive falsk gravid. Herudover fjernes risikoen for livstruende sygdomme som livmoderbetændelse samt kræft i mælkekirtler og/eller æggestokkene.

Sterilisation kan foretages i alle aldre. Hvis indgrebet foretages tidligt, kan dette imidlertid nedsætte risikoen for udvikling af kræft i mælkekirtlerne. Det vurderes, at alle tæver har en ca. 25 % risiko for at udvikle brystkræft, men undersøgelser har vist, at hvis en sterilisation foretages før første løbetid nedsættes denne risiko til < 1 %, og til < 8 % hvis der steriliseres før anden løbetid.

De fleste tæver kommer i deres første løbetid, når de er omkring 6 måneder. Der er dog individuelle forskelle, så aldersintervallet 5 til 24 måneder anses også som normalt for første løbetids opståen. Små hunderacer kommer ofte i løbetid tidligere end større hunderacer.

Ved sterilisationen fjernes begge æggestokke samt livmoder gennem et snit i bugvæggen. Snittet syes sammen igen i 3 lag. Huden syes med indvendige sting, der forsvinder af sig selv. Operationen foregår i fuld bedøvelse, og hunden får smertestillende inden opvågning.

Den opererede hund

Vi sender altid smertestillende med hunden hjem, og i enkeltstående tilfælde antibiotika, men dette er altid en vurdering fra patient til patient.

Hunden skal holdes i ro i 10-14 dage efter operationen, dvs. gåture i snor og ingen voldsom leg, agility eller svømning. Unødig snavs i såret bør undgås. Hunden er ofte træt et døgns tid efter bedøvelsen, men kommer sig hurtigt.

Den hyppigste bivirkning er, at en neutraliseret hund har en større tendens til overvægt end hos en ikke opereret hund. Hundens energibehove efter neutralisation falder til ca. 80 % af det normale, fordi kønsdriften ikke længere skal opretholdes. Ad libitum fodring bør undgås, da dyr har vanskeligt ved selv at kontrollere deres foderindtag og så skal hunden tilbydes regelmæssig motion.

Hos begge køn ses ofte forandringer af pelsen, som bliver mere krøllet og "flosset". Hos tæver kan der derudover opstå inkontinens.

Åbningstider


​Nr. Nebel Dyreklinik

Klinikken er åben hver dag 7.00-17.00
Konsultationer efter aftale 11.00-17.00

Kontakt Vestjyske Dyrlæger

Udfyld formularen, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

CVR: 31 32 67 10

ADRESSE

Vestjyske Dyrlæger ApS

Erhvervsparken 2

6830 Nørre Nebel​

KONTAKT

Telefon 70 26 16 80

E-mail vestjyske@vestjyske.dk